Hem

"lär känna din hembygd och vårda dina fäders seder och bruk"

 

VÄLKOMMEN

 

Mörlunda Tveta Hembygdsförenings hemsida

 

 

 

 

 

Kansli på Stationsvägen 2 570 84 Mörlunda

 

 

 

Facebook finns mycket bilder osv. om Mörlunda..........

 

Du vet att du är från Mörlunda om.....

Händer i Mörlunda

 

 

Nästa styrelsemöte tisdagen den 20 mars kl. 18.30.

-------------------------------------------------------------------------------

Kallelse Årsmöte Dagordning

Söndagen den 11 mars 2018 på Lundagården kl. 15.00.

Mörlunda – Tveta hembygdsförening

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande för mötet

§ 3 Val av justerare (två stycken)

§ 4 Val av rösträknare

§ 5 Godkännande av föredragningslista

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Godkännande av kallelse

§ 8 Godkännande av verksamhetsberättelse

§ 9 Ekonomi

§ 10 Balans- och resultaträkning

§ 11 Revisionsberättelse

§ 12 Beviljande av ansvarsfrihet

§ 13 Antal ledamöter i styrelsen, ordinarie och ersättare

§ 14 Val av ordförande

§ 15 Val av ledamöter och ersättare

§ 16 Val av revisorer

§ 17 Val av revisorsersättare

§ 18 Val av ombud till Kalmar Läns Hembygdsförbunds årsstämma i Ålem 180428 (fem ordinarie + en ersättare)

§ 19 Val av midsommarkommitté

§ 20 Val av husgrupper; (Turkstugan, kaffestugan och scenen), Ävlingebohuset och dass) samt logen

§ 21 Arvode till ordförande, kassör och sekreterare samt reseersättning

§ 22 Medlemsavgift 2019

§ 23 Inkomna motioner

§ 24 2018 verksamhet

§ 25 Val av valberedning

§ 26 Övriga frågor

§ 27 Avslutning

 

Välkomna Styrelsen

 

COPYRIGHT © MORLUNDATVETA.SE 2016 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS