Mörlunda Tveta Hembygdsförening

"lär känna din hembygd och vårda dina fäders seder och bruk"

 

 

Mörlunda - Tveta Hembygdsförening bildades den 24 januari 1963. För närvarande har föreningen ca. 600 medlemmar. Tidigare fanns en hembygsförening i Mörlunda, vars verksamhet upphörde på 1940-talet.

 

Föreningens syfte är att utforska, tillvarata samt sprida kunskap och förståelse för den egna hembygdens kultur samt bevara och vårda dess kulturminnen.

COPYRIGHT © MORLUNDATVETA.SE 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS